Rejestracja
logo


 TAURON Polska Energia

XI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)

W zakładce program dostępne są prezentacje wygłoszone podczas sympozjum.


Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XI Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie TAURON Polska Energia S.A. Sympozjum odbędzie się w Hotelu QUBUS,  ul. Uniwersytecka13, Katowice 
http://www.qubushotel.com/pl/hotele/katowice/5/
w dniu 13 listopada 2014, w godz. 10-17.30

 

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:

1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020.

2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce

3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 


W Sympozjum potwierdzili już swój udział m.in.:

 
Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dr inż. Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 

dr Agnieszka Dobrowolska

Kierownik Działu Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Nauki


Romuald Zadrożny

Dyrektor Departamentu Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


Program sesji Sympozjum dostępny jest tutaj:  krab2014.syskonf.pl/Program

Po Sympozjum w dniu 13 listopada około godziny 20 planowana jest 
wspólna kolacja w jednej z katowickich restauracji na koszt organizatora.


Dla Uczestników Sympozjum w dniu 14 listopada planowana jest 
również wycieczka wraz ze zwiedzaniem jednej z elektrowni Grupy TAURON
: Elektrownia Łagisza w Będzinie http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/lagisza/Strony/informacje.aspx

Wyjazd autokarem spod Hotelu QUBUS (ul. Uniwersytecka13, Katowice) o godzinie 9.00,  powrót 13.30.


Zgłoszenia Uczestników przyjmujemy do dnia 7 listopada 2014. Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne.  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy !
 

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Prezes Zarządu KRAB  

 

 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od  firmy TAURON Polska Energia S.A.  udział w Sympozjum jest bezpłatny.  
 
Zapraszamy do zgłaszania referatów i plakatów:
- dotyczących współpracy nauka -gospodarka w Programie Horyzont 2020   
- dotyczących realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE