Rejestracja
logo


 TAURON Polska Energia

 Komitet Naukowy Sympozjum 

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, PW, Wydział Fizyki (Przewodniczący) 

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, AGH, Katedra Telekomunikacji 

prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, IGHZ PAN

dr inż. Zygmunt Krasiński,  KPK, IPPT PAN

mgr inż Paweł Poneta, TAURON, Polska Energia S.A.

 

 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od  firmy TAURON Polska Energia S.A.  udział w Sympozjum jest bezpłatny.  
 
Zapraszamy do zgłaszania referatów i plakatów:
- dotyczących współpracy nauka -gospodarka w Programie Horyzont 2020   
- dotyczących realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE