Rejestracja
logo


 TAURON Polska Energia

 

W Sympozjum potwierdzili swój udział m.in.:

 
Prof. dr hab. Włodzisław Duch, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dr inż. Zygmunt Krasiński, 
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE


Dr Agnieszka Dobrowolska,
Kierownik Działu Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Nauki

Romuald Zadrożny, 
Dyrektor Departamentu Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


Pełna lista wykładowców - patrz zakładka "Program".

 

 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od  firmy TAURON Polska Energia S.A.  udział w Sympozjum jest bezpłatny.  
 
Zapraszamy do zgłaszania referatów i plakatów:
- dotyczących współpracy nauka -gospodarka w Programie Horyzont 2020   
- dotyczących realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE