Rejestracja
logo


 TAURON Polska Energia

Program XI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)*

13 listopada 2014, Hotel QUBUS, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

do pobrania wszystkie prezentacje w jednym archiwum tutaj
do pobrania wszystkie zdjęcia tutaj

09:30 Rejestracja Uczestników foto->>
10:00 Otwarcie Sympozjum - Stanisław Tokarski, Prezes TAURON Polska Energia S.A. pdf->> foto->>

     Sesja "Program Horyzont 2020"

10:10 Prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Narzędzia wsparcia MNiSW dla uczestników projektów w PR H2020 pdf->> foto->>
10:40 dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE, Co nowego w Horyzoncie 2020 – wyniki po pierwszych konkursach pdf->> foto->>
11:10 dr Agnieszka Dobrowolska, Kierownik Działu Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Nauki, Działania na rzecz udziału w Horyzoncie 2020 - wsparcie NCN pdf->> foto->>
11:25 Włodzimierz Pomierny,  Ekspert Departamentu Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Współpraca ARP i wybranych Instytucji Naukowych pdf->> foto->>
11:45 prof. Janusz Hołyst, PW, Prezes KRAB, Programy Horyzont 2020, FP7 i FP6: co łatwiej, co trudniej? pdf->> foto->>

12:10 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

     Sesja "Jak dobrze przygotować wniosek do konkursu UE?"

12:30 prof. Grzegorz Gorzelak, EUROREG, UW, Konkurencja – koordynacja – ewaluacja: czy polskie nauki społeczne mogą zaistnieć w Europie? pdf ->>
12:50 Wiesław Studencki, Koordynator programu Granty ERC w KPK PB UE, Granty ERC, przygotowanie wniosku, wsparcie KPK (tytuł roboczy) pdf->>
13:10 mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Regionalny Punkt Kontaktowy PŚ, Oferta Sieci KPK pdf->>

13:30 Przerwa obiadowa i sesja plakatowa

     Sesja "Współpraca nauka-gospodarka w Programach Ramowych UE"

14:30 mgr inż. Paweł Poneta, Szef Biura BiR TAURON Polska Energia S.A, Grupa TAURON. Programy Ramowe UE z perspektywy dużego przemysłu pdf->>
14:45 Małgorzata Łącka-Matusiewicz, TAURON Polska Energia S.A., Program Operacyjny Inteligentny Rozwój pdf->>
15:00 dr Krzysztof Lampert, TAURON Polska Energia S.A., Projekt H2020: ICP4Life "Zintegrowana Platforma Współpracy do Zarządzania Cyklem Życia Technologii Usług Produktowych" pdf->>
15:15 Piotr Dymarski, Koordynator Grupy Technologie Informacyjno-Komunikacyjne Mostostal Warszawa S.A., Pierwsze polskie doświadczenia z ewaluacji projektów w PR H2020
15:30 prof. Antoni Stasch, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Opłacalne Inwestycje lat 2007-2014 w technologie Zielonej Rewolucji Energetycznej w Republice Federalnej Niemiec i Szwajcarii pdf->>
15:45 Agnieszka Łukaszewska, Dyrektor R&D Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Fasada sp. z o.o., Szanse dla MŚP w H2020 pdf->>

16:00 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

     Sesja "Sukcesy polskich projektów w Programach Ramowych UE"

16:15 prof. Rafał Abdank-Kozubski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, EXMONAN: Badania eksperymentalne i modelowanie przemian w nanostrukturach układów o dużym znaczeniu technologicznym. Projekt w ramach FP7-People-IRSES koordynowany przez Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. pdf->>
16:30 dr Jacek Borowski, Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Obróbki Plastycznej jako lider i partner projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE pdf->>

16:45 prof. Przemysław Kazienko, PWr, ENGINE - Europejskie Centrum Inteligencji Sieciowej pdf->>

17:00 Sesja panelowa i podsumowanie Sympozjum

17:30 Zamknięcie Sympozjum

17:30-19:00 Otwarte Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej

20:00 Bankiet (Sky Bar, Hotel Qubus Prestige Katowice, 27. piętro)

Sesja posterowa - lista prezentacji
1. dr Joanna Gałązka, SGGW - Warsaw Plant Health Initiative - our way to excellence
2. Jakub Garnis, Zbigniew T. Dąbrowski, Małgorzata Kiełkiewicz, Sławomir A. Lux, SGGW - Upgrade of Entomology research teams
3. Marta Pudzianowska, SGGW - Upgrade of Horticulture research teams
4. Helena Gawrońska, SGGW - Upgrade of Micro-Ecology research teams
5. Wojciech Wakuliński, SGGW - Upgrade of Pathology research teams
6. Marcin Filipecki, SGGW - Upgrade of Functional Genomics research teams
7. mgr Kinga Zel, UM w Łodzi - Healthy Ageing Research Centre
8. mgr Piotr Dymarski, Mostostal Warszawa S.A. - Semantics-driven Design through Geo and Building Information Modelling for Energy-efficient Buildings Integrated in Mixed-use Healthcare Districts
9. mgr Iwona Drozdowska-Rusinowicz, WUM - BASTION - Od badań podstawowych do zastosowań klinicznych w onkologii
10. Agnieszka Łukaszewska, Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Fasada sp. z o.o. - Tytuł zostanie podany później
11. Olga Rataj, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Tytuł zostanie podany później
12. dr Lidia Tańska, UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science
________________
* - wstępna wersja; program może ulec zmianie


 

 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od  firmy TAURON Polska Energia S.A.  udział w Sympozjum jest bezpłatny.  
 
Zapraszamy do zgłaszania referatów i plakatów:
- dotyczących współpracy nauka -gospodarka w Programie Horyzont 2020   
- dotyczących realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE